Optima: Laat de lokroep van de macht geen strop om de nek van jonge politici worden

Opinie

Naamloos-2
De hoogste gezagsinstanties van mijn stad lieten zich de voorbije weken niet van hun fraaiste kant zien. Vriendjespolitiek, kliekjesvorming, intriges en corruptie: het lijkt wel House of Cards met in elke aflevering nieuwe acteurs. Van Wall Street naar de Veldstraat, van Washington naar Gent: het is maar een verandering van decor.

Ik las het nieuws over Optima in de krant. Het is een schokkend verhaal, maar helaas geen unicum. Uiteraard is het belangrijk dat de zaak ten gronde wordt uitgespit, dat duidelijk wordt wie de verantwoordelijken zijn en dat misbruiken en belangenvermenging worden bestraft. Lees meerDe strijd tegen conflictmineralen

Commissie buitenlandse betrekkingen

jubelpark
Vorige week bereikte de EU een politiek akkoord over de handel in conflictmineralen. De ontginning van grondstoffen, maar ook de handel erin, wordt nog te vaak gebruikt om gewapende groepen in conflict- en risicogebieden zoals Congo of Colombia te financieren.

De Kamer keurde in de zomer van 2015 op mijn initiatief een resolutie goed waarin we ervoor pleitten om deze band stop te zetten. We riepen de Europese Unie op om bedrijven die bepaalde grondstoffen op onze markt invoeren te verplichten het risico op conflictfinanciering binnen hun productieketen te analyseren en te beperken. Op die manier zouden we kunnen voorkomen dat goud of tin die op de Europese markt wordt ingevoerd, bijgedragen heeft tot de financiering van conflicten.
Ik ben blij dat de EU onze redenering volgde en Europese bedrijven die goud, tin, tantaal of wolfraam importeren zal verplichten om bekend te maken waar die grondstoffen vandaan komen. We blijven dit grondig in het oog houden want dit politieke akkoord moet nu nog concreet uitgewerkt worden.
Zou er niet beter eerst nog wat bestuurd worden?

Gent

S. Claerhout ZW ©Maîtrise- kopie
In plaats van nu al verkiezingsteksten te schrijven, is het volgens mij dringend nodig alle beschikbare tijd en energie te besteden aan de uitdagingen waar onze stad en de Gentenaars vandaag voor staan. Ik roep de meerderheid van de stad Gent vooral op om opnieuw plaats te nemen aan de tekentafel. Er is veel werk aan de winkel. Mobiliteit, betaalbaar wonen, de hoge graad van armoede en werkloosheid, zouden allemaal bovenaan op de politieke agenda moeten staan. Lees meer
Waarom CD&V Gent niet meestapt in het initiatief van N-VA om een referendum te organiseren over het mobiliteitsplan

Gent

IMG_9345[1]
N-VA Gent wil een referendum afdwingen over het mobiliteitsplan. Met CD&V Gent zullen we niet mee aan die kar trekken.
Met CD&V Gent volgen wij onze eigen koers in het mobiliteitsdebat en die is steeds zeer duidelijk geweest: wij zijn het eens met de noodzaak van een verandering in onze mobiliteitsgewoontes in de stad, maar wij hekelen de aanpak van het stadsbestuur om dat te bereiken. Hét punt waar CD&V Gent al tijdens elk debat over het mobiliteitsplan op gehamerd heeft is de noodzaak aan echte inspraak- en participatietrajecten. We eisen ook dat eerst alle randvoorwaarden vervuld worden en het openbaar vervoer moet eerst ernstig verbeterd zijn. We pleiten voor een geleidelijke aanpak met mogelijkheden om te corrigeren.

Polarisering

Wij vinden het bijzonder jammer dat onze stad meer en meer gepolariseerd raakt over de mobiliteitskwestie. Het had nooit zo ver mogen komen. Noch de N-VA benadering van een referendum, noch de dogmatische benadering van de schepen en het stadsbestuur, komen de Gentenaar ten goede. Voor ons is het duidelijk dat die polarisering op geen enkele manier bijdraagt tot een betere mobiliteit in Gent en een meer leefbare stad voor de Gentenaars. Terwijl dat net uiterst dringend moet worden aangepakt.
Om de stad mee te nemen in een sterk mobiliteitsverhaal zal meer nodig zijn dan ‘verfijning en bijsturing’ van het plan Watteeuw. Er zal ook meer nodig zijn dan het simpele ‘ja’ of ‘neen’ dat een referendum oplevert. De Gentse bevolking moet meegenomen worden in de transitie van een stad met veel autoverkeer naar een leefbare stad waar een veelheid aan mobiliteitsoplossingen naast elkaar bestaan. Op die manier komt er ruimte voor diversiteit in de mobiliteit: wie een auto nodig heeft wordt niet gekoeioneerd, wie het kan wordt steeds aangemoedigd te stappen of te trappen, wie wil kan gemakkelijk op weg met het openbaar vervoer. 

Laten schieten

Die opportuniteit om een breed gedragen visie ingang te doen vinden heeft schepen Watteeuw in de loop der maanden uit zijn handen laten schieten. Op dat punt zijn we kritisch. Draagvlak creëer je door bruggen te bouwen en een echte dialoog aan te gaan met álle burgers in de stad, en dat is wat CD&V mee wil realiseren. Wij zullen blijven naar voren komen met voorstellen waarin de inspraak van de Gentenaar, de verbetering van het openbaar vervoer, de realisatie van de randvoorwaarden en de aanmoediging van de mobiliteitsveranderingen centraal zullen staan.

Parliamentary diplomacy: meeting with PM Modi

Parlement

1D4_8426 kopie
On the 30th of March, the Indian Prime Minister Narendra Modi visited Belgium and participated in the 13th EU-India Summit.
The fact that this received hardly any press coverage in Belgium is striking: Mr Modi is the leader of a country that is economically and politically on the rise and where 1/6th of the world population lives. But this does not mean that our country is not aware of the importance of strengthening its relationship with India and establishing closer ties between the EU and India. Mr Modi's agenda in Belgium consisted of meetings with the Belgian Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and with Belgian members of parliament, academics and CEO's. On the same day, the EU-India Summit was held, with the aim of strengthening the strategic partnership between the EU and India. It led to an EU-India Agenda for Action-2020 as a common roadmap (with a focus on foreign policy and security cooperation; trade and investment; global challenges like climate change, energy, research and innovation). 

FB_IMG_1459347009951
I had the opportunity to meet Prime Minister Modi and was pleased to see that both sides show a keen interest in more collaboration. The openness could be clearly felt during the conversation and during the PM's visit in general. During the meeting with a small group of European and Belgian members of parliament, I asked the PM to continue to build bridges between our countries, to really promote a people-to-people relationship between Belgium, India and Europe and to also focus more on academic and scientific collaboration in different fields of study. I offered our help in realising this. For example, with the India section of the Inter-parliamentary Union (IPU), which I chair, we can play a role here. 

I believe we need to develop a strong Belgian policy towards Asia in general and India in particular. Everybody realises the importance of Asia to the world of tomorrow. Hence, it is not only our economic relations that count, but we also need to strengthen the political, cultural, scientific, and human ties between Belgium, Europe and the Asian countries. We urgently need a vision on these relations in order to tackle 21st-century challenges. We should work towards this aim simultaneously at the Belgian and at the European level. I am confident that our current Minister of Foreign Affairs and European Affairs, his cabinet and the relevant people in the Federal Public Service Foreign Affairs are open to exploring a stronger vision on our relations with Asia and India. So, let's work on this together!
Het groene potje met snoep

Opinie

DZV_Iedereen-doet-meet
Vasten betekent voor mij 40 dagen zonder vlees, maar met meer aandacht voor hoe we eten én leven.

"Vasten hebben we thuis nooit op een strikte manier gedaan. Als kind had ik wel een groen potje waar ik tijdens de vasten mijn snoepen instak in plaats van ze op te eten. Het was een kleine manier om even stil te staan bij iets wat vanzelfsprekend is. Als tiener en jonge twintiger deed ik niets, het ebde allemaal wat weg. Nu komt het terug. Misschien doordat ik de voorbije jaren veel onderzoek heb gedaan naar christelijke tradities.
Ik heb de indruk dat dit jaar veel mensen meedoen met de vasten en zeker niet alleen in mijn eigen partij. Het gebeurt dat ik ga lunchen met iemand en dan hoor: Voor mij geen alcohol want het is vasten. Ook bij iemand van wie ik het niet zou verwachten." Lees meer

Inspraak voor Gent: too little, too late

Gent

conflictmineralen
Het hele referendumdebat heeft alvast één positieve uitkomst: eindelijk geeft het bestuur toe dat er nood is aan permanente en kwalitatieve inspraak van de Gentenaars inzake mobiliteit. Hét punt waar CD&V Gent al tijdens elk debat over het mobiliteitsplan op gehamerd heeft. Al die tijd kregen we te horen dat er reeds voldoende inspraak werd georganiseerd. Nu het bestuur door het voorstel van referendum met de rug tegen de muur werd gedwongen, kunnen er plots een hele resem nieuwe initiatieven van af. Dat men die bocht nu tracht te verkopen als ‘pionierswerk op het vlak van inspraak’, is te gek voor woorden.
De alternatieve voorstellen om het referendum te counteren —permanente inspraakrondes en een burgerkabinet — zijn natuurlijk beter dan niets, maar zijn toch vooral too little too late. Lees meer


Een democratische zoektocht naar compromis

Opinie

DSC02686
Gisteren riep kamervoorzitter Siegfried Bracke terecht op tot wat meer stilte en luisterbereidheid in de Kamer.

Vorig weekend stond hierover ook een interessant stukje in Het Belang van Limburg, waar gesteld wordt dat “het feit dat onze politici niet meer naar elkaar luisteren, heeft overigens niet alleen te maken met de smartphone als navelstreng met de rest van de wereld, maar ook met een verruwing van de politieke zeden. De meerderheid houdt geen rekening met de oppositie, de oppositie vindt dat wat de meerderheid ook doet a priori slecht. Het niet naar elkaar willen luisteren en met elkaar in debat gaan, maakt dat er ook geen consensus mogelijk is over hoe bepaalde problemen over de verschillende legislaturen heen en met verschillend samengestelde regeringen kunnen worden opgelost.”

Dit is nochtans absoluut noodzakelijk, zeker nu we voor enorme uitdagingen staan die onze toekomst en samenleving vorm zullen geven zoals de vergrijzing, de uitdagingen waar de migratiecrisis ons voor plaatst, de aanpak van de klimaatproblematiek, etc. Deze kwesties kunnen enkel opgelost worden vanuit een democratische zoektocht naar compromis: namelijk samen, vanuit onze verschillende mens-en maatschappijvisies waarop onze partijen gebaseerd zijn, komen tot de meest redelijke, menselijke en probleem-oplossende handelingen. Dit vraagt een oprecht engagement om elkaars positie en bekommernissen echt te beluisteren, ernstig te nemen, te analyseren, te verwerken, hierover na te denken en de raakpunten ertussen te verkennen. Dit is voor mij een van de belangrijkste vaardigheden die ik hier zou willen verwerven en waar ik als beginnend parlementslid extra aandacht aan probeer te besteden.
#WIJVOORZIJ : Solidariteitsactie voor vrouwelijke vluchtelingen

Gent

facebook banner kopie
De vluchtelingenkwestie laat niemand onberoerd. Ook bij CD&V Gent hadden we hierover vele gesprekken. We hebben dan ook geen moment getwijfeld toen Vrouw&Maatschappij haar actie rond vrouwelijke vluchtelingen lanceerde. Onze actie is er in de eerste plaats op gericht welzijns-en verzorgingsproducten in te zamelen voor vrouwelijke vluchtelingen. Deze actie wil tegelijk ook de precaire situatie van die vrouwen aankaarten en belichten. Lees meerDialoog rond Gents mobiliteitsplan zet mensen tegen elkaar op

Gent

IMG_8647
Schepen Watteeuw pakte recent uit met zijn Mobiliteitsplan of "strategische mobiliteitsvisie", maar de mensen willen dringend concrete oplossingen voor de vele mobiliteitsproblemen die de stad kent. De vraag klinkt luider en luider of de schepen het wel allemaal gecoördineerd kan krijgen. Het is iets te gemakkelijk om iedereen die kritiek uit in de hoek van de gefrustreerde autoliefhebbers te zetten. Door zo'n houding ontloopt het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid om ook oprechte bekommernissen en bezwaren in overweging te nemen. Ik schreef hierover een opiniestuk dat gepubliceerd werd op de website van De Gentenaar. Lees meer


Grote bezorgdheid over de situatie in Burundi

Plenaire vergadering

burundi2
In onze resolutie van enkele maanden geleden riepen we de regering reeds op om een sterke politieke dialoog te voeren met de Burundese overheid. We legden de nadruk op de inclusiviteit van het verkiezingsproces en de onafhankelijkheid van de verkiezingsorganen en de veiligheidsdiensten, maar de situatie is niet positief geëvolueerd.
Vandaag ondervroegen verschillende van mijn collega volksvertegenwoordigers en ikzelf de Minister hierover. Lees meer


FWI's hebben nood aan duidelijkheid over hun toekomst

Commissie bedrijfsleven

stad en platteland
Het regeerakkoord werd positief onthaald door de instellingen, maar meer dan een half jaar later is er voor hen nog steeds geen duidelijkheid over de visie van mevrouw Sleurs en hoe ze dat regeerakkoord nu precies zal uitwerken. Ik ondervroeg staatssecretaris Elke Sleurs hierover in de plenaire vergadering van 18 juni en riep haar op dringend een intensieve dialoog aan te gaan met de federale wetenschappelijke instellingen over de concrete uitwerking van de voorziene verzelfstandiging. Lees meer

Een bezoek brengen aan het Parlement?

Kamer van Volksvertegenwoordigers

bezoek
Eind april 2015 kreeg ik bezoek van de leergierige leerlingen van het zesde leerjaar lager onderwijs van De Notelaar uit Oedelem! Ze werden omgeschoold tot politieke videoreporters met de hulp van Knooppunt Democratie

Wilt u ook graag een bezoek brengen aan het Federaal Parlement, met de klas, vereniging, familie,… ? Stuur me dan gerust een mailtje! De gidsen van het Federaal Parlement leiden je graag rond en kunnen u uitgebreid toelichting geven over de werking en rol van het Parlement. Loop de bekende rode trap op, ontdek indrukwekkende kunstwerken, en neem in kijkje in een commissiezaal en het schitterende halfrond. Er zijn aangepaste programma’s voor alle leeftijden!

Contacteer mij gerust om een afspraak te maken!